Gegevensbescherming

Google Analytics

"Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google") Google Analytics gebruikt zgn. "Cookies", tekstbestanden, die op uw computer bewaard worden en die het mogelijk maken om het gebruik van de website door u te analyseren. De informatie die door het cookie gegenereerd wordt over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres met uitzondering van de laatste twee cijfers) wordt meegedeeld aan een server van Google in de USA en daar bewaard.

Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om reports over de websiteactiviteiten voor de website-exploitant samen te stellen en om andere dienstverleningen die met het websitegebruik en het internetgebruik te maken hebben, uit te voeren. Ook zal Google deze informatie eventueel doorgeven aan derden, als dit wettelijk voorgeschreven is of als derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal in geen geval uw IP-adres met andere gegevens van Google in verbinding brengen.

U kunt de installatie van de cookies voorkomen met een instelling van uw browser software; we wijzen er u nochtans op dat u in dat geval misschien niet alle functies van deze website ten volle zult kunnen gebruiken. Door het gebruik van deze website verklaart u het eens te zijn met de verwerking van de door u ingevoerde gegevens door Google in de hiervoor beschreven wijze en voor het hiervoor genoemde doel."Google Analytics Gebruiksvoorwaarden

Gegevensbescherming

Op onze website kunt u verschillende diensten gebruiken door uw persoonlijke en zakelijke gegevens vrijwillig in te geven (bv. e-mailadres, naam, adres, enz.). Het is absoluut uitgesloten dat de door u in het kader van de internetaanbieding ingevoerde persoonlijke of zakelijke gegevens aan derden buiten het bedrijf Adolf Riedl GmbH & Co. KG worden doorgegeven.

We houden rekening met het principe van het doelgerichte gegevensgebruik en verzamelen, verwerken en bewaren uw persoonlijke gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor u ons deze meegedeeld heeft. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming geven we uw persoonlijke gegevens niet door aan derden, voor zover dit niet nodig is voor de dienstverlening of voor de uitvoering van het contract. Ook het doorgeven aan bevoegde overheidsinstanties en -organen gebeurt alleen in het kader van de wettelijke informatieplichten of als we door een gerechtelijke beslissing verplicht worden om informatie door te geven.

U kunt op elk moment zonder aangifte van redenen en gratis informatie krijgen over uw gegevens die bij ons bewaard worden. U kunt altijd uw bij ons ingevoerde gegevens laten blokkeren, corrigeren of verwijderen en bezwaar maken tegen de voor optimalisatie van onze website geanonimiseerde of als pseudoniem opgenomen en opgeslagen gegevens. Ook kunt u elk moment uw gegeven toestemming voor verzameling en gebruik van uw gegevens herroepen zonder aangifte van redenen. Wend u zich hiervoor met een vormloze mededeling via de post tot de in het colofon opgegeven contactadressen:

ADOLF RIEDL GMBH & CO. KG
Ottostrasse 2
DE-95448 Bayreuth
Tel. +49 921 884-0

Materiaalsamenstelling:

Kleur(en):

Maten:

Cups: